• เจ้าของเวป

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานเกษตร

แนะนำตัว

ชื่อนายสุขสันต์ หอมนาน
ครูเกษตรกรรม กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม.36