• เจ้าของเวป

พันธุ์ปลาน้ำจืดของไทย

28 Responses

 1. ดิฉันของเลือกปลา
  1. ปลากาดำ เพราะชื่อมันเมือนกาตัวดำ
  2.ปลาดามิน เพราะชื่อมันแปลกมะมาก
  3.ปลากระมัง เพราะชื่อมันเหมือนกะละมัง
  4.ปากเปลี่ยนเพราะชื่อมันเปลี่ยนและแปลกดี
  5.ปลาเวียน เพราะชื่อมันเหมือนกับไปเวียนเทียน
  และดิฉันขอเลือกปลากาดำไปศำษาเพราะว่ามันแปลกดีก็เลยลองไปศึกษา

 2. 1 สร้อยนกเขา เพราะสีสวย
  2 ลิ้นหมา เพราะประหลาด
  3 พลวงชมพู เพราะชื่อสวยดี
  4 ซิวอ้าว เพราะปลาใหญ่
  5 แป้นแก้วยักษ์ เพราะน่ารัก
  ดิฉันของเลือกปลาซิวอ้าวเพื่อศึกษาอย่างละเอียด
  ดิฉัน ด.ญ.อรณิชา ซือหมื่อ ชั้น ม.3/3

 3. 1 สวายหนู เพราะ สีสวย ลักษณะสวย
  2 แขยงหิน เพราะ น่ารักและมีหลายสี
  3 ปลาม้า เพราะสวยและชื่อแปลก
  4 ปลาชิวเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพราะรูปร่างสวย
  5 ปลานิล เพราะ สีสวย

  ดิฉันขอเลือกปลาชิวเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เพื่อศึกษาอย่างละเอียด
  ดิฉัน ชื่อ นาถฤดี ชนาทิป ชั้น3/3

 4. หนูสนใจปลา 5 ชนิด ดังนี้
  1.ปลาสร้อยนกเขา เพราะ สีสันสวยงามมาก
  2.ปลาหนวดพรามหณ์ เพราะ มีหลายครีบและหนวดยาว แปลกดี
  3.ปลายอดม่วง เพราะ แปลกกว่าปลาชนิดอื่น ๆ
  4.ปลาตับเต่า เพราะ ปลาแหลมมาก
  5.ปลาหมอช้างเหยียบ เพราะ รูปร่างลักษณะสวยงาม

  ดิฉันขอเลือก..ปลาหมอช้างเหยียบ..เพื่อศึกษาอย่างละเอียด
  เด็กหญิงศิริมล โอกาศ

 5. หนูสนใจปลา 5 ชนิดดังนี่้้
  1. ปลาตะเพียนทอง เพราะ สีสันสวยดี
  2.ปลาม้า เพราะ ว่าชื่อเพราะดีและมีความหมาย
  3.ปลาเฉา เพราะ ว่ามีรูปร่างกระทัดรัดน่ารักดี
  4.ปลาเสื่อพ่นน้ำ เพราะว่า แปลกประหลาดดีและสีสันสวยมาก
  5.ปลากระจก เพราะว่า สีใสสวยดี มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับปลาเทวดา
  ปลาที่สนใจจะเลือกศึกษาอย่างละเอียดคือ ปลาตะเพียนทอง
  นาย วรกันต์ ไชยสถาน

 6. หนูมีความสนใจปลา 5 ชนิด ดังนี้
  1. ปลาบ้า เพราะ มันมีลำตัวขนาดใหญ่
  2. ปลาสร้อยนกเขา เพราะ มันมีลายที่สวยงาม
  3. ปลาน้ำฝาย เพราะ มันมีสีสันที่สวยงาม
  4. ปลานิล เพราะ เนื้อมันน่าอร่อย
  5. ปลายี่สกทอง เพราะ มันเป็นปลาที่ไม่เหมือนใคร
  ปลาที่ดิฉันสนใจมากที่สุดคือ
  1. ปลาสร้อยนกเขา เพาระ มันมีสีสันสวยงาม
  ดิฉั น.ส. สุภาวดี มาสุข ชั้น ม.3/3

 7. หนูสนใจปลา 5 ชนิด ดังนี้

  1.ปลาหนวดพราหณ์ เพราะ สวยดี

  2.ปลากดเหลือง หรือ คัง เพราะ หาดูได้ยาก

  3.ปลาสวายหนู เพราะ น่ารักดี

  4.ปลาตะเพียนทอง เพราะ หาดูยากเเละสวยอีกด้วย

  5.ปลาแป้นแก้วยักษ์ เพราะ เป็นปลาที่สวยเเละเเปลกตาอีก

  ดิฉันเลือก ปลาสวายหนู เพื่อนำมาศึกษาอย่างละเอียด

  ด.ญ.บัณฑิตา วุฒิ ชั้น . 3/4

 8. 1 ปลาทราย เพราะ ชื่อน่ารัก
  2 ปลาสายทอง เพราะ ลักษณะยาวมีสีสัน
  3 ปลารากกล้อย เพราะ ชื่อแปลกดีและสวย
  4 ปลาใบไม้ เพราะ มันใหญ่
  5 ปลาแขยงหิน เพราะ มีลวดลายสวย

  ดิฉันขอเลือกปลาสายทองเพื่อศึกษาอย่างละเอียด
  ดิฉันด.ญ.สิริรัตน์ แซ่เติ๋น ชั้น 3/4

 9. ปลาที่สนใจ 5ชนิด ดังนี้
  1. ปลาหนวดพราหมณ์ เพราะ ชอบตรงี่หนวดเหมือนพราหมณ์
  2. ปลานิลล เพราะ สามารถ นำมาทำอาหารได้ และเลี้งง่าย
  3. ปลาลิ้นหมา เพราะ แบนเหมือนลิ้นหมา น่ารักดี
  4. ปลาตะเพียนทอง เพราะ สีสวยดี สามารถนำมาประกอบอาหารได้
  5. ปลาเกล็ดถี่ เพราะ เกล็ดมันถี่มีแสงหรือเงา
  ด.ญ. กชกร คำกัณหา ม.3/3

 10. หนูสนใจปลา 5 ชนิด ดังนี้
  1.ปลาสร้อยหลอด เพราะ มันมีสีที่สวยมาก
  2.ปลาน้ำฝาย เพราะ สีสวย
  3.ปลานวนจันทร์เทศ เพราะ สีสวยโดนใจ
  4.ปลาพลวน เพราะ สีสวยดี
  5.ปลาสร้อยนกเขา เพราะ รูปทรงสวยดี

  ดิฉันขอเลือกปลา สร้อยหลอด เพื่อศึกษาอย่างละเอียด
  ด.ญ.ภาพตะวัน ขวัญธนวณิชย์ ม.3/4 เลขที่ 25

 11. หนูสนใจปลา 5 ชนิดดังนี้
  1) ปลานิล เพราะ นำไปทำอาหารอย่อยดี
  2) ปลาตะเพียนทอง เพราะ สีสันสวยงาม
  3) ปลาบึก เพราะ หายากตัวโตราคาแพง
  4) ปลาขาไก่ เพราะ สวยงามตัวเล็กและสีสวย
  5) ปลาดุก เพราะ เลี้ยงง่ายโตไวราคาดีคนต้องการมาก

  หนูขอเลือกปลาตะเพียนทอง เพื่อศึกษาอยางละเอียด
  นาย….จารุเดช เกิดสุข เลขที่ 4 ม.3/3

 12. 1 ตะเพียนทอง เพราะหางมันสวย
  2 ม้า เพราะไม่เหมือนปลาตัวอื่น
  3ใบไม้ เพราะมันเหมือนใบไม้
  4 แค้วัว เพราะมันตัวเล็ก
  5 ตับเต่า เพราะปากมันยาว
  ดิฉันขอเลือกปลาตับเต่าเพื่อศึกษาอย่างละเอียด
  ดิฉัน ด.ญ.วศินี มาเยอะ ชั้น ม.3/4

 13. 1 ปลากระเบนแม่น้ำโขง เพราะลักษณะใหญ่
  2 ปลาสร้อยนกเขา เพราะมีสีสัน
  3 ปลาหนวดพราหมณ์ เพราะมีลวลายสวย
  4 ปลานวดจันทร์เทศ เพราะมีลักษณะตัวเล็ก
  5 ปลาหมูขาว เพราะชื่อน่ารักดี

  ดิฉันขอเลือกปลาหมูขาวเพื่อศึกษาอย่างละเอียด
  ดิฉันเด็กหญิง เดือน แซ่ซ้ง ชั้น 3/4

 14. 1 ปลาพราหมณ์ เพราะมีลักษณะไม่เหมือนตัวอื่น
  2 ปลาแขยงหิน เพราะชื่อแปลก
  3 ปบาลิ่น เพราะสวยดีน่ากิน
  4 ปลากระแห เพราะคล้วยกับปลานิล
  5 ปลาตับเต่า เพราเหมือนปลาดุก
  ดิฉันขอเลือกปลาพราหมณ์เพื่อศึกษาอย่างละเอียด
  ดิฉันเด็กหญิงณัชชา กอกัน ชั้น 3/4

 15. 1น้ำฝาย เพราะสีสวย
  2 กระสูบจุด เพราะมีจุดสี
  3 ลิ้นหมา เพราะเหมือนใบไม้
  4 ตะเพียงขาว เพราะน่ารัก
  5 ตะเพียงทอง เพราะสวย
  ดิฉันขอเลือกปลาน้ำฝายเพื่อศึกษาอย่างละเอียด
  ดิฉัน ด.ญ.รัตติกาล อีมอ

 16. 1.ปลาไหล เพราะ มันยาวดี
  2.ปลาตับเต่า เพราะ ปากมันแหลมดี
  3.ปลาน้ำฝาย เพราะ สีมันสวยและแปลกตาดี
  4.กระเบนแม่น้ำโขง เพราะ มันตัวใหญ่และมีรูปร่างแบนดี
  5ปลายี่สกทอง เพราะ สีมันสวยดี
  ดิฉันขอเลือกปลาน้ำฝาย เพื่อศึกษาอย่างละเอียด
  ด.ญ.วลีพร พรมเกษา

 17. *หนูเลือกปลาหนวดหนดพราหมณ์ เพื่อศึกษาอย่างละเอียด
  ด.ญ กชกร คำกัณหา

 18. ดิฉันเลือกกระเบนแม่น้ำโขง เพื่อศึกษาอย่างละเอียด

 19. หนูสนใจปลา 5 ชนิด ดังนี้
  1.ปลาเกล็ดถี่ เพราะ สีสันสวยงามมาก
  2.ปลาแรด เพราะ ชอบชื่อของมัน
  3.ปลาสลิดเพราะ ชื่อแปลกดี
  4.ปลาราหูนำจืด เพราะ แบนดี
  5.ปลาอีด เพราะ รูปร่างลักษณะสวยงามสีสวย

  ดิฉันขอเลือก..ปลาอีด..เพื่อศึกษาอย่างละเอียด
  เด็กหญิงหทัยภัทร กานันท์

 20. *หนูขอเลือกปลาลิ้นหมาเพื่อศึกษาอย่างละเอียด
  ด.ญ กชกร คำกัณหา 3/3

 21. 1.ปลาดุกอุย เพราะกินบ่อย
  2.ปลาเทพา เพราะสีสวย
  3.ปลาดังแดง เพราะน่ารัก
  4.ปลาหมอตาลเพราะสีสวย
  5.ตะเพียนเงิน เพราะไม่เคยเห็น
  ด.ญ.จุธามาศ ประจำเมือง ชั้น3/4

 22. ดิฉันเลือกปลาชะโด เพื่อศึกษาอย่างละเอียด
  ด.ญ.วลีพร พรมเกษา

 23. ปลาที่หนูสนใจมีดังนี้
  1.ปลาบึก เพราะ ตัวมันใหญ่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: